r. Imieniny:
logo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 NA WYKONANIE OPERATU TECHNICZNEGO ROZGRANICZENIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI W MIEŚCIE DĘBLIN, CO DO GRANICY POMIĘDZY DZIAŁKAMI OZNACZONYMI W EWIDENCJI GRUNTÓW - DZ. NR 459/3 ORAZ DZ. NR 458 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM MICHALINÓW

14.08.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 NA WYKONANIE OPERATU TECHNICZNEGO ROZGRANICZENIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI W MIEŚCIE DĘBLIN, CO DO GRANICY POMIĘDZY DZIAŁKAMI OZNACZONYMI W EWIDENCJI GRUNTÓW - DZ. NR 459/3 ORAZ DZ. NR 458 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM MICHALINÓW

Więcej informacji na stronie : bip.um.deblin.pl
Powrót