r. Imieniny:
logo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 NA WYKONANIE OPERATU TECHNICZNEGO ROZGRANICZENIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI W MIEŚCIE DĘBLIN, CO DO GRANICY POMIĘDZY DZIAŁKAMI OZNACZONYMI W EWIDENCJI GRUNTÓW - DZ. NR 367/2, DZ.NR 369/1 ORAZ DZ. NR 368 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM MASÓW

14.08.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 NA WYKONANIE OPERATU TECHNICZNEGO ROZGRANICZENIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI W MIEŚCIE DĘBLIN, CO DO GRANICY POMIĘDZY DZIAŁKAMI OZNACZONYMI W EWIDENCJI GRUNTÓW - DZ. NR 367/2, DZ.NR 369/1 ORAZ DZ. NR 368 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM MASÓW

Więcej informacji na stronie bip.um.deblin.pl
Powrót