r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE

26.08.2019
OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Dęblin, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, oraz Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne z Garwolina zapraszają Mieszkańców Osiedla Michalinów w dniu 05.09.2019 r. (czwartek) o godz. 17.00 do świetlicy Osiedla Michalinów na spotkanie informacyjne.

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych inwestycji: „Modernizacja sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie" w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II”.

 

logo

Powrót