r. Imieniny:
logo

SPOTKANIE INFORMACYJNE NA OSIEDLU MICHALINÓW

10.09.2019
Spotkanie informacyjne na osiedlu Michalinów W czwartek 5 września 2019 br. w świetlicy środowiskowej odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami osiedla Michalinów dotyczące rozpoczynających się robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją sieci wodociągowych rozdzielczych w tym osiedlu.

Oba zadania tj. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie” i „Modernizacja sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie” wchodzą w zakres realizowanego przez MZGK Sp. z o. o. projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na zaproszenie licznie odpowiedzieli mieszkańcy oraz właściciele posesji zlokalizowanych na obszarze prowadzonych robót. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dęblin – Beata Siedlecka, Prezes Zarządu MZGK Sp. z o. o. – Alicja Zwierzchowska, kierownik oraz pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, przedstawiciele Wykonawcy robót budowlanych tj. Zakładu Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o. o., a także przedstawiciel ZDI Sp. z o. o., która świadczy usługi nadzoru inwestorskiego.
 
Spotkanie rozpoczęła Pani Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka, która najpierw przywitała przybyłych mieszkańców, a następnie poinformowała o tym, że realizowana inwestycja jest finansowana ze środków unijnych oraz budżetu Miasta Dęblin.
 
Podczas spotkania omówiono zakres prac, które wykonywane będą w ramach poszczególnych zadań oraz przedstawiono wstępny harmonogram prac Wykonawcy. Mieszkańcy, którzy przybyli na spotkanie mieli okazję do zadawania pytań oraz mogli zapoznać się z zaprojektowaną trasą inwestycji.
 
Planowany termin zakończenia realizacji robót przez w/w Wykonawcę to 30 lipca 2021 r.
 
logo
Powrót