r. Imieniny:
logo

DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE STANU WDRAŻANIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE NA TERENIE MIASTA DĘBLIN

10.01.2023
hhhhhhhhhhhhhhh stan na dzień 30.12.2022 r.:

  • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  – 119,
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 101,
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 68,
  • kwota wypłaconych dotacji –  881 061,77 zł.
Powrót