r. Imieniny:
logo

REMONT BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W DĘBLINIE

Remont budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie Z przyjemnością informujemy, że Miasto Dęblin realizuje obecnie zadanie pn.: „Remont budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie”, obejmujące m.in.

  • wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania,
  • uzupełnienie tynku,
  • gruntowanie i malowanie ścian,
  • remont podłóg z zastosowaniem terakoty lub posadzki epoksydowej,
  • wymianę drzwi i stolarki wewnętrznej.

Wykonawcą inwestycji jest firma P.P.H.U DAWBUD Paweł Grzywacz z Pionek. Koszt zadnia to 679 200,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia zadania to 15.03.2019 r.
 
Operacja pn. „Remont budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie”, mająca na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju lokalnej społeczności, integracji międzypokoleniowej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń poprzez remont Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
 
Wartość operacji: 679 200 zł, w tym ze środków EFRROW: 367 582 zł.
 
 
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 

logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 
Powrót