r. Imieniny:
logo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DĘBLINIE – ETAP II

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap II Dnia 03.01.2019 r. Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka podpisała z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap II”.

Inwestycja ta, o łącznej wartości szacunkowej 15 214 170,62 zł współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Kwota przyznanego dofinansowania to 8 694 587, 97 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych, dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Dęblina, a także ochrona środowiska poprzez instalację infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Zadanie to obejmuje termomodernizację 7 budynków użyteczności publicznej w Dęblinie, tj.:

 • Zespołu Szkół nr 4,
 • Zespołu Szkół nr 3,
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
 • Miejskiego Przedszkola nr 1,
 • Miejskiego Przedszkola nr 3,
 • Miejskiego Przedszkola nr 3 – filia,
 • Miejskiego Domu Kultury.

 

W powyższych budynkach  przeprowadzone będą następujące prace:

 • docieplenie ścian zewnętrznych;
 • docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową;
 • docieplenie dachów i stropodachów;
 • przebudowa instalacji odgromowej;
 • wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej;
 • budowa instalacji solarnej;
 • przebudowa instalacji c.o.;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Przewiduje się, że w wyniku realizacji inwestycji osiągnięte zostaną następujące wartości wskaźników rezultatu:

 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE
  – 81,74 MWhe/rok;
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 131,84 t/ CO2/rok;
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
  – 5 878,79 MWh/rok;
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,042 MWt;
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,084 MWe;
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,12 MW;

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach w latach 2019 – 2022

 

logo

Powrót