r. Imieniny:
logo

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017

05.09.2017
rozpoczęcie roku szkolnego 2017 Dnia 4 września 2017 roku w Dęblińskich placówkach oświatowych nastąpiło oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Dyrektorzy powitali przybyłych uczniów, nauczycieli i gości honorowych. Wprowadzono sztandary szkół po czym odśpiewano hymn narodowy. Dalsza część apeli miała na celu przedstawienie wychowawców obejmujących nowe klasy. Dyrektorzy życzyli uczniom wspaniałych wyników a nauczycielom cierpliwości i wytrwałości w nowo wprowadzonym systemie polskiego szkolnictwa.

Nastąpiły również zmiany.


Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Dęblinie otrzymał nowego dyrektora w osobie Beaty Kursy byłej wice dyrektor  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Dęblinie. Ze stanowiska dyrektora odeszła Dyrektor Jolanta Kutera która pełniła to stanowisko przez 10 ostatnich lat przekazując klucze do placówki nowo mianowanej dyrektor. Podziękowanie oraz wyrazy szacunku dla byłej dyrektor złożyła osobiście Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka wraz z Przewodniczącym Rady Waldemarem Chochowskim.
Sporządził: Kamil Krypski
Asystent Burmistrza Miasta Dęblin
Tel. 81 883 01 58Powrót