r. Imieniny:
logo

PROGRAMOWANIE NA LEKCJACH MATEMATYKI.

10.10.2019
PROGRAMOWANIE NA LEKCJACH MATEMATYKI. W dniach 07 – 09 października 2019 roku na lekcjach matematyki zostały wykorzystane gry i zabawy matematyczne z elementami programowania, których celem było rozwijanie umiejętności ułatwiających naukę programowania.

Uczniowie klasy 6 doskonalili umiejętności wykonywania obliczeń wielodziałaniowych. Poznali gry w których mogli porozumiewać się ze sobą za pomocą kodów i znaków. Ćwiczenia rozwijały u dzieci myślenie logiczne, kreatywność, współpracę i skuteczne komunikowanie się. Nowatorstwo zajęć polegało na połączeniu treści matematycznych -kolejność wykonywania działań z grą zawierającą elementy programowania. Uczniowie klasy 8  poznali znaczenie słowa algorytm, czyli uporządkowany sposób postępowania przy rozwiązywaniu problemów z uwzględnieniem opisu czynności prowadzących do jego rozwiązania oraz sposoby zapisywania algorytmów. Uczyli się tego wspólnie tworząc algorytm określenia nazwy rodzaju trójkąta, współpracy i odpowiedzialności za swoją część problemu. Lekcje z elementami programowania były bardzo ciekawe, rozbudzały ciekawość uczniów, a świadomość tego, że można więcej, pozytywnie zmotywowała ich do dalszej pracy.
 
Małgorzata Wojdat
Powrót