r. Imieniny:
logo

Przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie
uruchomiła Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
 dotyczący problemów uzależnień od narkotyków i dopalaczy.
 
Narkotyki i dopalacze mogą zabić! - Nie lekceważ problemu!
 

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY PRZECIWDZIAŁANIA
UZALEŻNIENIOM OD NARKOTYKÓW
I DOPALACZY W DĘBLINIE

 

Czynny w każdy czwartek, od godziny 16.00 do 18.00 w pokoju nr. 25 w budynku Urzędu Miasta Dęblin ul. Rynek 12

Bezpłatnych porad będą udzielać osoby przygotowane do pracy w tym zakresie.

 

Celem działania naszego Punktu jest:

 • przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy (tzw. nowych substancji psychoaktywnych),
 • udzielanie pomocy:
  • osobom młodym zażywającym lub uzależnionym od narkotyków i dopalaczy,
  • ich rodzinom i znajomym,
  • innym osobom zainteresowanym.

W naszym Punkcie można:

 • dowiedzieć się o sposobie postępowania z osobą zagrożoną lub uzależnioną od środków psychoaktywnych,
 • skorzystać z porad i uzyskać wsparcie psychologiczne,
 • otrzymać informacje i adresy placówek, poradni, ośrodków profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zajmujących się problemem na terenie województwa lubelskiego oraz całego kraju,
 • skorzystać z pomocy profesjonalistów motywujących osoby zażywające, czy uzależnione do podjęcia terapii.

 Od 1 kwietnia 2016 r. w Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie przy ul. Rynek 14, w pokoju Nr 19 w każdy czwartek od godz. 9.00 - 12.00 przyjmuje terapeuta do spraw uzależnień  od narkotyków i dopalaczy.  

Zapisy pod nr telefonu: 695 883 488.

Powrót