r. Imieniny:
logo

Świetlice

W Dęblinie funkcjonuje pięć świetlic osiedlowych:

  1. Świetlica w osiedlu „Młynki”, przy ul. Modrzyckiej nr 12,
  2. Świetlica w osiedlu „Wiślana”, przy ul. Wiślana 33,
  3. Świetlica w osiedlu „Mierzwiączka”, przy ul. 1 Maja 160,
  4. Świetlica w osiedlu „Masów”, przy ul. Krasickiego 146,
  5. Świetlica w osiedlu „Staszica”, przy ul. Staszica 19.
Dzieciom i młodzieży korzystającej ze świetlic oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, m.in: zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych (oglądanie bajek, programów edukacyjnych) oraz korzystanie ze stanowisk komputerowych.W czasie wolnym od zajęć świetlice stanowią zasoby lokalowe udostępniane (stowarzyszeniem, zarządom osiedlowym) do przeprowadzenia spotkań czy organizowania różnych przedsięwzięć miejskich.

 

Powrót