r. Imieniny:
logo

Jednostki oświatowe

Miasto Dęblin jest organem prowadzącym dla niżej wymienionych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych.  


Ponadto na terenie Dęblina funkcjonują następujące placówki, uczelnie oświatowe:

  • Niepubliczne Przedszkolne Integracyjne „Miś Uszatek” – dyrektor Sylwia Kałaska
    Os. Stawy 62, 08-530 Dęblin

Powrót