r. Imieniny:
logo

Konta bankowe

Na konto bankowe nr: 14 8741 0004 1600 2573 2000 0040 LUBELSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI można dokonywać wpłat dotyczących dochodów budżetu Miasta Dęblin, a w szczególności:

 • podatek od środków transportowych,
 • opłata skarbowa,
 • opłata za użytkowanie wieczyste,
 • wpływy z najmu składników majątkowych,
 • wpływy z dzierżawy składników majątkowych,
 • wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
 • opłata targowa,
 • opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • wpływy z różnych dochodów,
 • wpływy z usług,
 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • opłata za zajęcie pasa drogowego.

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na przydzielone podatnikom indywidualne konta bankowe.

Na konto bankowe o nr ____________________________ można dokonywać wszystkich wpłat dotyczących:

 • wadium,
 • kaucji gwarancyjnych,
 • zabezpieczeń należytego wykonania umów.
Powrót