r. Imieniny:
logo

Statut

Statut Miasta Dęblin przyjęty został uchwałą nr VIII/63/2003 Rady Miasta Dęblin z dnia 25 kwietnia 2003 roku.

Poznaj treść Statutu Miasta Dęblin -

Powrót